بسم تعالی

کاربران و همراهان گرامی سلام …

بدلیل مشکلات، سامانه فیکس رنک به مدت تقریبا دو سال از عرصه دور بود، با اینکه به فعالیت خود ادامه میداد ولی به همان روش قدیمی پیش میرفت!

ولی از امروز سامانه فیکس رنک با اسکریپی ارتقا یافته و بین المللی برگشته و در حال ادامه کار میباشد.

سیستم امنیتی سایت بهبود یافته و از کپچا برای تشخیص انسان یا ربات بودن کاربر بهره گرفته میشود؛ همچنین امکاناتی مانند : خدمات تلگرام، پاپ آپ و … در حال ساخت و بروز رسانی میباشند.