آموزش کار

بعد از ثبت نام، شما میتوانید به سایت خود بازدید ارسال کنید یا با خرید بسته به ترافیک سایت خود بیافزایید.

آموزش کار ؟

  • 1. وب سایت خود را ثبت کنید

    اضافه کردن سایت یا وبلاگ از پنل کاربری

  • 2. کسب امتیاز

    خیلی ساده و بدون زحمت امتیاز کسب کنید

  • 3. دریافت بازدید کننده رایگان

    بازدید با کيفيت دریافت کنید