فیکس رنک بعد از ۲ سال!

بسم تعالی دوستان سلام بدلیل مشکلات، سامانه فیکس رنک به مدت تقریبا دو سال از عرصه دور بود، با اینکه به فعالیت خود ادامه میداد ولی به همان روش قدیمی پیش میرفت! سامانه فیکس رنک با اسکریپی ارتقا یافته و بین المللی برگشته و در حال ادامه کار میباشد. سیستم امنیتی سایت بهبود یافته و[…]